close

 

餐酒社第二彈, 在Trio Bitters熱鬧登場, 這次上課主題是"聖誕主題調酒/Shot教學"

1576916176190.jpg

 

用心的聖誕賀卡, 精心準備的調酒, 專業的講師, 歡樂的美食

1576916181086.jpg

1576916837955.jpg

1576916839954.jpg

1576916858092.jpg

1576916867092.jpg

1576916194363.jpg

1576916854264.jpg

1576916181086-1.jpg

1576916184832.jpg

1576916186662.jpg

1576916856372.jpg

1576917624953.jpg

1576916877885.jpg

 

美好的一天, 感謝社長認真安排這個年終歡樂餐酒學習聚會... 雖然我今天意外缺席了 XD, 一定要找機會跟朋友去聚聚 ^^

 

 

 

 

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    屬貓 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()